Univerzita Palackého v Olomouci Na hlavní stranu
UP-Hlavní stranaPedagogická fakulta

INFO Portál Pedagogické fakulty UP Olomouc

 

ŠABLONY DOKUMENTŮ A FORMULÁŘŮ POUŽÍVANÝCH NA PdF UP OLOMOUC
Dokumenty a žádosti pro STUDENTY

 

Elektronické formuláře Univerzity Palackého v Olomouci  přístup zde odevzdat na stud. odd.
     
Příloha k žádosti o individuální studijní plán  přístup zde odevzdat na stud. odd.
     
Vzor podkladu pro zadání tématu kvalifikační práce  ke stažení zde*** vyplnit ve STAGu
     
Evidenční list pro prezenční a kombinovanou formu studia  ke stažení zde* odevzdat na stud. odd.
     
Přihláška ke státní závěrečné zkoušce ke stažení zde* odevzdat na stud. odd.
     
Žádost o uznání předmětů ke stažení zde* odevzdat na stud. odd.
     
Formulář anotace kvalifikační  práce (Bc. a Mgr.)  ke stažení zde* odevzdat na stud. odd.
     
Výkaz studia v rámci doktorského studijního programu ke stažení zde*

odevzdat na oddělení vědy

     

Formulář pro paralelní studium - CŽV

ke stažení zde*

odevzdat na studijním oddělení

     
Formulář Transcript of Records (studenti programu Socrates) ke stažení zde*

odevzdat na oddělení vědy

 

* určeno pro aplikaci Microsoft Word
** určeno pro aplikaci Microsoft Excel
*** určeno pro aplikaci Acrobat ReaderDokumenty pro PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

 

Formulář pro sběr požadavků na tvoru Rozvrhových akcí pro CŽV  ke stažení zde** odevzdat na CCV
     
Vzor podkladu pro zadání tématu kvalifikační práce  ke stažení zde*** vyplnit ve STAGu
     
Posudek bakalářské práce ke stažení zde* odevzdat na katedře
     
Posudek diplomové práce ke stažení zde*

odevzdat na katedře

     
Sylabus předmětu (pro případné zájemce - nepovinné) ke stažení zde*

 

     
Zkušební a evidenční arch (pro případné zájemce - nepovinné) ke stažení zde*  
     
Zpráva o průběhu a konání komisionální zkoušky  ke stažení zde*  
     
Vzor zprávy ze zahraniční pracovní cesty  ke stažení zde*  
     
VZOR - bilaterální smlouva Erasmus   ke stažení zde*  
     
Zpráva o pobytu zahraničního pracovníka na PdF UP   ke stažení zde*  

 

* určeno pro aplikaci Microsoft Word
** určeno pro aplikaci Microsoft Excel
*** určeno pro aplikaci Acrobat ReaderDokumenty a žádosti pro VĚDU, VÝZKUM A EDIČNÍ ČINNOST

 

Doplnění údajů ECTS do STAGu - studijní PROGRAM (studijní)    

ke stažení zde*  
     

Doplnění údajů ECTS do STAGu - studijní OBOR (katedry)             

ke stažení zde*  
     

Doplnění údajů ECTS do STAGu - studijní PŘEDMĚT (katedry)      

ke stažení zde*  
     

Formulář k žádostem o financování Vnitřního grantu PdF UP

ke stažení zde* odevzdat na oddělení vědy
     
Výkaz studia v rámci doktorského studijního programu ke stažení zde*

odevzdat na oddělení vědy

     
Přihláška k habilitačnímu řízení ke stažení zde*

odevzdat na oddělení vědy

     
Formulář pro zadání osobních údajů oponentů studijních opor ke stažení zde*

odevzdat na oddělení vědy

     
Formulář pro určení kvantifikátorů rukopisu v ediční činnosti ke stažení zde*

odevzdat na oddělení vědy

     
Formulář Transcript of Records (studenti programu Erasmus) ke stažení zde*

odevzdat na oddělení vědy

 

* určeno pro aplikaci Microsoft WordDokumenty a podklady pro AKREDITACI

 

Údaje o přednášejícím v hlavním pracovním poměru k žadateli

ke stažení zde* odevzdat na katedře
     
Souhlas přednášejícího v rámci akreditovaného studijního programu ke stažení zde* odevzdat na katedře
     
Údaje o akreditovaném předmětu ke stažení zde*

odevzdat na katedře

 

* určeno pro aplikaci Microsoft WordOSTATNÍ dokumenty a žádosti

Formulář pro sběr požadavků na tvoru Rozvrhových akcí pro CŽV  ke stažení zde** odevzdat na CCV
     

Žádost o proplacení investičních prostředků

ke stažení zde* odevzdat na RUP
     
Formulář pro zavedení pracovny či místnosti do STAGu ke stažení zde* odevzdat Dr. Bártkovi
     
Formulář pro zavedení blokace (jednorázové akce) do STAGu ke stažení zde* odevzdat Dr. Bártkovi
     
Formulář pro vložení údajů o pracovníku do STAGu  ke stažení zde* odevzdat Dr. Bártkovi

 

* určeno pro aplikaci Microsoft Word
** určeno pro aplikaci Microsoft Excel

V případě dotazů a problémů se prosím obracejte na HELPDESK

Žižkovo nám. 5,
771 40 Olomouc
tel. 585 635 088,
585 635 099
e-mail: milan.klement(at)upol.cz